چه عجب بالاخره این پیامکها وصل شد!!!

ابر بارنده بهدریا می گفت من نبارم تو کجا دریایی , در دلش خنده کنان دریا گفت ابر بارنده تو خوداز مائی.                          

هرگاه احساس کردی کهگناه کسی آنقدر بزرگ است که نمی توانی او را ببخشی بدان که اشکال در کوچکی قلب توستنه در بزرگی گناه او.

وقتی خدا تو رو سمت یه پرتگاه هدایت می کنه ۲ هدف داره :یا می خواد از پشت بگیرتت....یا پرواز یادت بده ....

زندگی کتابی است پرماجرا ، هیچگاه آن‌را به خاطر یک ورقش دور مینداز.

دوست خوبداشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودناست.

در اندرونهمه ما خزانه‌ای بیکران از عشق و شادمانی و نعمت هست که می‌تواند آنچه را که درآرزوی آنیم، برایمان فراهمکند.

خداوند بهسه طریق به دعاها جواب می دهد:
او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو میدهد.
او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد.
او می گوید صبر کن و بهترین رابه تو می دهد.

دل آدما به اندازه‌ی حرفشون بزرگ نیست .امّا اگه حرفشون از دل باشه ، میتونه بزرگترین آدم رو بسازه.

عشق رو میشه تو دستای خسته پدر دید .... و توی نگاه نگران مادر ...

دنیا دو روز است یک روز با تو یک روز بر علیه تو؛ روزی که با تو ست مغرور نشو و روزی که بر علیه توست ما یوس نشو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید