شب یلدا مبارک

چون تیر رها گشتـه ز چلّـهشده ایممهمان شمــا در   شب چلهشده ایم!
از برکت ایـن سفــره ی الــوانشماتا خرخره خورده،چاق و چلّـه شدهایم!

---------------------------

قیمت پماد سوختگی شب یلدا (چله) خیلیخیلی بالا میره.
اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید دربیاد هااا
اون وقت لازمتمیشه!!!

---------------------------

تو خوبی!
تو بهترینی!
توتکی!
.
.
.
.
.
اینم از هندونه  شب یلدات بذارشون تو یخچال خنک شه ! یلدامبارک!

----------------------

بیا ای دل کمی وارونه گردیم، برای هم بیا دیوونه گردیم ، شب یلدا شده نزدیک ای دوست
، برای هم بیاهندونه گردیم.

 شب یلدا مبارک

---------------------------

میاندوستـــان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!
برایت می زنم اینکپیامک / شب یلدای تو ای گــــــل! مبارک.

--------------------------

تو میری و من فقط نگاهتمی کنم ، تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم ، بی تو یک عمر
فرصت برای گریستندارم ، اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ،
تا یلدایی دیگر انتظارت راخواهم کشید . . .

---------------------------

چند ساعت بیشتر به آخرپاییز نمونده، جوجه هاتو شمردی!؟

---------------------------

تویسرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند
زودتر صبح بشههم هستی ؟

---------------------------

شادیتون 100 شب یلدا دلتون قدیه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما
یلدا مبارک .

---------------------------

روی گل شما به سرخی انار ، شب شما بهشیرینیهندوانه، خندتون مانند پسته و
عمرتونبه بلندی یلدا  .  شب یلدا مبارک . . .

---------------------------
یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدرکوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را
باید جشن گرفت
یلدایتانمبارک.

---------------------------

ما منتظر صبح شبیلداییم
دستی به دعا تا فرج فرداییم . . .
---------------------------
من دارم جمعه می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر روببینیم... منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش...
از طرف پاییزیلدا مبارک
---------------------------
آمادهباش.

.

فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودی
چشم همهبه تو
خیلی روت حساب کردم فردا شمردهمیشی

---------------------------

تو خوشگلترین، خوشتیپ ترین و باکلاس ترین آدم روی زمین هستی
اینم هندونه شب یلدات! بذار تو یخچال تا خنکبشه!
-------------------------
بین چگونه قناری ز شوق میلرزد
نترس از شب یلدا بهار آمدنیاست

---------------------------

عمرتون صد شب یلدا
دلتون قدر یه دنیا
توی این شبهایسرما
یادتون همیشه با ما
دل خوش باشه نصیبت
غم بمونه واسهفردا

---------------------------

/ 0 نظر / 15 بازدید