20 جمله طلایی از گوته

 کار ما بیانگر قابلیت های ماست.

پیش از آنکه کاری بکنی باید کسی باشی.

تنها راه غلبه بر فلاکت فعالیت تازه و جاندار است.

کردار همه چیز است؛ شکوه و افتخار هیچ چیز نیست.

شخصیت در جریان زندگی شکل میگیرد.

هرچه نور بیشتر باشد سایه عمیق تر است.

ترسو زمانی خطرساز است که خود در امان باشد.

بلند همتی و عشق دو بال کردارهای بزرگ اند.

خوشبخت کسی است که از عمل کردن و کرده ی خود راضی است.

تنها قانون میتواند به ما آزادی دهد.

زندگی آشفته ما را به هیچ هدفی نمی رساند.

مهربانی زنجیری از طلاست که جمع را به یکدیگر می بندد.

کسانی که هیچ زبان خارجی نمی دانند از زبان خود هم هیچ چیز نمی دانند.

در زندگی، این زندگی است که اهمییت دارد نه نتیجه ی آن.

احساسات و هیجانات یا به تمامی شرارت اند یا فضیلت.

نیتی که فاش کرده ایی دیگر مال تو نیست.

آن کس که بصیرت کافی به ضعف هایش دارد به کمال نزدیکتر است.

تو شروع کن و کار خودش تمام خواهد شد.

انسان به هر طرف که برود و هرکاری که بر عهده بگیرد،همواره به مسیری بازمیگردد که طبیعت برایش تعین کرده است.

ما شیطانهای خود هستیم. ما خود، خودمان را از بهشت می رانیم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
mahgold

ghashang bood[لبخند]