یازده روز مانده به عید نوروز ...

اگر می‌خواهید کرم ابریشم بالغ شود و بتواند پرواز کند ، بگذارید خودش پیله را سوراخ کند.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

والدین با تنبیه فرزندانشان خود بیشتر زجر می‌کشند.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

هرچه به قله نزدیکتر بشی سقوطی مهلک‌تر خواهی داشت.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

اگر بدی اطرافیانت را جلوی فرزندت گفتی، مطمئن باش که معلم خوبی هستی؛ معلمی خوب برای آموزش بدی‌ها.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

عیب انسانها برای خودشان خیلی کوچک و عیب دیگران برایشان خیلی بزرگ است.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

غالب دلخوری ها از توقعات نا به جا است.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

وقتی سوار اتوبوس شلوغی شدی یاد زمان ایستادنت در ایستگاه باش.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

اغلب به دنبال این هستیم که درک شویم ولی خودمان کسی را درک نمی‌کنیم.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

اگر بخواهیم علت شکست‌های خودمان را پیدا کنیم؛ زود تصمیم گرفتن جزو اصلی آنهاست.

یازده روز مانده به عید نوروز

 

پیاده کردن فکرنو فداکاری می‌خواهد.

 

 

یازده روز مانده به عید نوروز

 

/ 0 نظر / 19 بازدید