پیامک برای شبهای قدر

سلام.

   پیشتر شهادت حضرت علی علیه‌السلام رو به همه‌ی شما تسلیت می‌گم...

   دوستای گلم قدر این  شبهای قدر  رو بدونین و سعی کنید تا می‌تونین ازش بهره ببرین و من و همه‌ی مسلمونها و به ویژه‌ ایرانی‌ها رو از دعاهای قشنگتون فراموش نکنین.

   چندتا جمله‌ی کوتاه از امام علی علیه‌السلام براتون گذاشتم؛ فکر کردم تو این روزا زیاد هم بی‌ربط نیست و میشه اونا رو به دیگران فرستاد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

اگر خداوند برای گناهان ما عذابی هم در نظر نمی‌گرفت ؛ باز هم می‌بایست برای سپاس از نعمتهایش از گناه دوری می‌کردیم.

-         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

آدمی با نفسی که می‌کشد، گامی به سوی مرگ بر‌می‌دارد.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

ارزش هر شخص به مقدار علمی است که او دارد.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

دوست داشتنی‌ترین اعمال نزد خداوند نماز است.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

بالاترین گناه، گناهی است که صاحبش آن را کوچک می‌شمارد.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

هرکس غذایش کمتر باشد، دردهایش نیز کمتر است.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

شنونده، شریک گوینده است.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

قناعت مالی است که هرگز تمام نمی‌شود.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

بزرگترین بی‌نیازی ترک آرزوهاست.

-        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -

کسی که نماز بخواند، در حالی که آگاه به حق نماز باشد، گناهانش مورد بخشش قرار می‌گیرد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بازهم التماس دعا دارم...

خدافظ....

/ 0 نظر / 19 بازدید