سلام بروبچ، احوال چطوره؟ خوش ميگذره؟ اين سري فقط سركاري  دارم اگه پايه‌ايي برو پائین اگه نه كه برو بیرون...

1-     الهی..................الهي كه.................. الهي كه من .................. قربون اون ..................الهي كه من قربون اون چشمت برم كه دنباله مسيج ميگرده.

LLL

2-     ما كه رفتیم .................. کجا دنباله من راه افتادی؟ .................. دیوونه میگم نيا.................. خطر داره نيا................ بابا دارم ميرم جيش کنم، عيبه، بي‌حيا.

LLLL

3-     اولين روز ملاقاتمون يادته؟ وقتي ديدمت با تمام وجود اسمتو فریاد زدم و تا الانم نتونستم شكارت کنم، ولي ديگه تو چنگ خودمي؛ چون رفتم از بقالی سر کوچه يه سوسک کش قوي گرفتم.

LLLLL

4-     مي‌خوام 3 تا كار باهات بكنم : 1- بوست كنم.................. 2- بخوابونمت .................. 3- يه فكري براي فكر خرابت بكنم.

JJJJJJ

5-     اگه كسي از‌من بپرسه‌ بهترين‌ ، بامرام‌ترين ، با معرفت‌ترين ، جيگر‌ترين ، خوشگل‌ترين دوستتو نشون بده. من تو رو نشون ميدم‌ و ميگم‌ اين نيست‌ .

JJJJJJJ

6-     هر چند لطيف‌ و سبز و با احساسي‌ ؛ معصوم و نجيب‌ و پاك‌ همچون ياسي‌ ؛ هر چند فرشته‌ايي ولي مي‌ترسم ؛ كه‌ يك‌ ‌‌روز بفهمم كه‌ تو هم الياسي‌.

JJJJJJJJ

7-     تو هديه‌اي خداوندي‌ براي سينه‌ي پر درد من؛ عطر وجودت‌ را براي شفا مي‌بويم‌............................................اي‌ شلقم‌.

JJJJJJJJJ

8-     وقتي ماهيهاي‌ كوچيك‌ و قرمز رو توي تنگ شيشه‌ايي مي‌اندازي‌؛ وقتي بهشون خيره‌ ميشي‌؛بدون با اون لباي‌ كوچيكشون‌ دائم بهت‌ميگن : كوني‌،كوني‌.‌

JJJJJJJJ

/ 0 نظر / 9 بازدید