تولد امام رضا مبارک

از ترکهمی پرسن اسم کوچیک فردوسی چیه ؟- می گه : میدان.

از لره می‌پرست چرا پرنده‌ها زمستان از شمال به جنوب پرواز می‌کنند؟ میگه آخه پیاده خیلی راهه.

به ترکه می گن اگه یه دختره خوشگل و باحال بهت راه بدهچی کار می کنی ...؟می گه ازش سبقت می گیرم.

به اصفهانیه میگن شیریت تر از عسل چی‌خوردی میگه: ترشی مفتی.

به ترکه میگن از قفل فرمونت راضی هستی؟ میگه آره فقط سر پیچ ها یه کم اذیت میکنه!!

به یه خروس می گن چه غذایی دوست داری می گه الویه. میپرسن چرا؟- میگه چون سینه مرغ داره.

اصفهانی تو مسابقات رالی شرکت می‌کنه، سر راهش مسافر سوار می‌کنه.

به یارو می گن شما ایمیل دارین؟ می گه نه خیلی ممنون من تازه غذا خوردم نوش جان!!!

ترکه میمیره فرشته ها بهش میگن تو 675.23 رکعت نماز نخوندی! یارو میگه 675 قبول ولی اون 0.23 چیه؟ -فرشته ها میگن تعداد نماز های خونده ضرب در سینوس زاویه انحراف از قبله!

 

عربه بچش توی اتوبوس  به دنیا میاد اسمشو میزاره عبدالواحد.

/ 0 نظر / 9 بازدید