پیامک عاشقانه

صدسال پس از مرگ من، گرگشایی قبر من؛ خواهی شنید از قلب من ، دوستت دارم ای‌عشق‌من.

 

خاطره‌ی تو ای خاطره همواره با من است.

 

اگه می دونستی چقدر تنهام همیشه برام اشک می ریختی اگه می دونستی همیشه اشک می ریزم هیچوقت تنهام نمی ذاشتی

 

میدونی رابطه‌ی دوتا چشم چجوریه؟ باهم پلک می‌زنند، با هم حرکت می‌کنند، باهم گریه می‌کنند، باهم می‌بینند و باهم می‌خوابن، گرچه هرگز همدیگرو نمی‌بینن.

 

برای هزارمین بار پرسید: تا حالا شده من دل تو را بشکنم؟من هم برای هزارمین بار به دروغ گفتم : نه! هیچوقت...تا مبادا دلش بشکند.

 

بدان که اگر کسی را برای یک‌بار، یک‌روز، دوست دارم، تورا برای همیشه دوست دارم. من عشق  را در تو، تو را در دل و دل را به هنگام تپیدن به خاطر تو دوستدارم...

 

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی

 

خون که قرمزه رنگ  عشقه اما اشک که بیرنگه درد عشقه.

 

عشق با غرور زیباست ولی اگرعشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی آن وقت است که دیگر عشق نیست صدقه است.

 

هنگامیکه از جاده های شب عبور میکنی هرگز در این اندیشه مباش که خورشید برای تو بیگانه طلوع خواهد کرد و قلبی که به هوس گفت : دوستت دارم بدان که هرگز معنی لغت عشق را نخواهد دانست.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید