متفاوت ترین پیامک ها

پيامك ، داستانك ، شعرك و هرچيز كوتاه ديگر
 
سالتحصیلی جدید مبارک...
ساعت ٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱  

      شل سیلور استاین

از خیلی خوب به خیلی بد...

خیلی خوب ... خیلی زود تبدیل شد به خیلی بد

خیلی زود.

هیچکس چیزی به من نگفت و به همین دلیل هیچ وقت سر درنیاوردم

که خیلی خوب چقدر زود تبدیل می شود به خیلی بد.

آفتاب تبدیل شد به سایه، به باران

شور و شوقم ... تبدیل شد به لذت به درد.

ترنم ترانه های دل انگیز عاشقانه جایش را داد به سرودهای غم انگیز

خیلی زود.

                                                                          

                                                                                    شل سیلور استاین