متفاوت ترین پیامک ها

پيامك ، داستانك ، شعرك و هرچيز كوتاه ديگر
 
Just PERSIAN GULF
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٩  

 

به بهانه دهم اردیبهشت روز ملی خلیج  همیشه فارس

Persian Gulf

 

Persian Gulf   Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

Persian Gulf Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

  

PERSIAN GULF

Persian Gulf   Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf 

PERSIAN GULF

Persian Gulf   Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf  Persian Gulf

PERSIAN GULF