متفاوت ترین پیامک ها

پيامك ، داستانك ، شعرك و هرچيز كوتاه ديگر
 
آزادی از دیدگاه بزرگان ( در حمایت از جنبش سبز)
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱  

آزادی

 

آزادی اندیشه و قلم و زبان و مجامع و شغل و منزل و غیره موجب آبادی و عمران ممالک است.                                    علی‌اکبر دهخدا

 

آزادی ما از نقطه‌ای شروع می‌شودکه آزادی دیگران پایان می‌یابد.                                ویکتور هوگو

 

آزادی باده‌ای است که هزاران تن‌ آن‌را برای بدمستی می‌نوشند و یک تن برای سرمستی.                                سعید نفیسی

 

آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران، سرمایه جان.                                  سعید نفیسی

 

آزادی، دریایی متلاطم و طوفانی است، مردان ترسو آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می‌دهند.                          توماس جفرسون

 

آزادی عبارت است از حق انجام هرکاری که قوانین اجازه می‌دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده‌است.                             شارل دو منتسکیو

 

آزادی عبارت است از دست‌زدن به‌هرکاری که به‌وسیله قوانین موضوعهٔ حکومتی که تفکیک قوا در آن به‌حقیقت پیوسته است، منع نشده باشد. حکومتی که در آن قانون را هیئت مقننه تدوین، قوه مجریه بصورت مجزا اجرا و قوه قضاییهٔ مستقلی آن را قضاوت می‌کند.                           شارل دو منتسکیو

 

آزادی فقط در عالم خیال وجود دارد.                            شیلر

 

آزادی، مذهب جدید است، مذهب زمان ما                                هاینریش هاینه

 

آزادی مستلزم مساوات است، در مقابل قانون همه برابریم.                               محمد خیابانی